به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از شرکت توزیع برق اصفهان، مهندس داریوش باروتی مدیر امور برق شمال غرب گفت :در راستای رفع حریم و خطر فرسودگی از شبکه فشار متوسط ،ترانس و شبکه فشار ضعیف پروژه ای با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیون ریال در خیابان رزمندگان کوچه معلم اجرا گردید.

وی در ادامه گفت :در این پروژه یک دستگاه ترانس هوایی به ظرفیت ۴۰۰ کیلوولت آمپر از حریم خارج و ۴۰۰ متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف فرسوده بهینه سازی و رفع حریم شده است

وی تصریح کرد :یک دستگاه ترانس هوایی نیز در این پروژه از حالت شعاعی خارج و دررینگ شبکه قرار گرفت.