مدیرمنطقه ۲ شهرداری اصفهان گفت: احداث کندروی خیابان امام خمینی (ره) با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست اجراست.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ،حسین جعفری فشارکی اظهار کرد: کندروی امام خمینی (ره) در مجاورت پل شهیدان امینی در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: کندروی امام خمینی (ره) با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ظرف ۲ ماه آینده به پایان می رسد.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: ساماندهی پیاده رو های خیابان امام خمینی (ره) در مجاورت پل شهیدان امینی با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در دست انجام است.
جعفری فشارکی ادامه داد: این پروژه تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت داشته است و تا ۲ ماه آینده به اتمام می رسد.