حمید دلفروزی

به گزارش روابط عمومی منطقه ۷ شهرداری اصفهان، علی اصغر شاطوری با اشاره به اینکه بزرگراه شهید چمران از نظر ایمنی و دسترسی شمال و جنوب بار ترافیکی زیادی را تحمل می‌کند، اظهار کرد: از سال گذشته رفع مشکلات این بزرگراه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و با انتخاب مشاور از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک راهکارهایی برای اصلاح این بزرگراه مطرح شد.

وی افزود: راهکارها در شورای عالی تصویب طرح‌ها مطرح شده است تا برای رفع مشکلات بزرگراه شهید چمران حدفاصل میدان لاله و پل شهید چمران که ۳ کیلومتر از حلقه سوم ترافیکی را تشکیل می‌دهد و از نقاط حادثه خیز است، راهکاری انتخاب می‌شود.

احداث پارکینگ طبقاتی در کنار بیمارستان فیض

مدیرمنطقه ۷ شهرداری اصفهان میدان قدس را یکی از گره‌های کور ترافیکی منطقه ۷ دانست و عنوان کرد: بیمارستان فیض که در این محدوده واقع شده است، از بیمارستان‌های قدیمی شهر است که پارکینگ ندارد.

شاطوری با بیان اینکه احداث زیرگذر قدس سبب کاهش عرض خیابان شده است، ادامه داد: در این محدوده یک کندرو با عرض کم وجود دارد که بار ترافیک آن بسیار است و پیاده و سوار کردن بیماران مقابل بیمارستان فیض سبب ایجاد ترافیک سنگین می‌شود.

به گفته وی، در طرح تفصیلی اصفهان پارکینگی در این محدوه پیش بینی شده که طرح آن به تصویب رسیده است و این پارکینگ طبقاتی در نبش خیابان لاله و آیت الله ادیب احداث می‌شود.

معضل نمایشگاه اتومبیل در حاشیه بزرگراه چمران

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان به نمایشگاه‌های اتومبیل در حاشیه بزرگراه چمران که مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می‌کند به عنوان یکی از معضلات منطقه ۷ اشاره کرد و افزود: نمایشگاه‌های اتومبیل در بزرگراه چمران باعث بروز مشکلاتی ترافیکیمی شود که این مهم سبب نارضایتی شهروندان شده از این رو برای رفع این معضل با همکاری سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اقدام شده است.

شاطوری با اشاره به اینکه مشاغل مزاحم دیگری درحاشیه بزرگراه شهید چمران فعال هستند، از پیش بینی مکان‌هایی برای انتقال این مشاغل مزاحم به حاشیه شهر خبر داد.

حل مشکلات بافت فرسوده

مدیرمنطقه ۷ شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه ۳۷۰ هکتار از بافت جنوب بزرگراه چمران و ۱۸۲ هکتار از محله شهید ضابط زاده بافت فرسوده است، گفت: این محلات از مباحث ریزدانگی، ترافیکی، فرسوده بودن ساختمان‌ها و باریکی گذرها رنج می‌برد، از این رو عقب نشینی ساختمان‌ها به تدریج انجام می‌شود البته برای رفع مشکلات شهروندان در این محله‌ها در کوتاه مدت نیز اقدام شود.

راه اندازی سامانه تندرو در خیابان شهید باهنر

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه تندور در خیابان شهید باهنر گفت: اگر خط بی.آر.تی قرار بود جداسازی و نرده گذاری شود، با مشکل مواجه می‌شدیم اما با بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان قرار نیست مسیر بی.آر.تی در این خیابان جداسازی شود و این بار با فرهنگ سازی مسیری به بی.آر.تی اختصاص می‌یابد. به گفته شاطوری در این مسیر دوربین ثبت تخلفات نصب می‌شود و رانندگانی که تخلف کنند، جریمه می‌شوند.