به گزارش پایگاه خبری ربیع، فرهاد بختیاری‌فر ضمن اشاره به‌پروژه اجرای شبکه اصلی فاضلاب شهر فامنین گفت: براساس قرارداد این پروژه، اجرای پنج کیلومتر خط انتقال از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت که تاکنون نزدیک به ۸۵ درصد از اجرای خطوط مذکور عملیاتی شده و مابقی در دست انجام است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۵ میلیارد ریال در راستای اجرای خطوط انتقال هزینه شده است، اظهار کرد: در این زمینه بیش از ۴۰۰۰ متر لوله سایز ۵۰۰میلی‌متر در منطقه جهان‌آباد اجرا شده است و مابقی در دست انجام است.

بختیاری‌فر با اذعان به اینکه فاز دوم اجرای شبکه اصلی فاضلاب شهر فامنین(کلکتور اصلی) نیز در دست انجام است،گفت: با اجرای این بخش از پروژه تمامی شبکه‌های فرعی به کلکتور اصلی شهر متصل می‌شوند.

وی افزود: از مجموع سه کیلومتر اجرای شبکه اصلی پیش‌بینی شده (با لوله سایز ۳۱۵ و ۴۰۰ میلیمتر) تاکنون یک کیلومتر آن(معادل ۳۰ درصد پروژه)عملیاتی شده و مابقی در دست انجام است.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب‌و فاضلاب استان با اذعان به اینکه شهرفامنین در مجموع ۸۷کیلومتر شبکه فرعی جمع‌آوری فاضلاب در برنامه توسعه دارد،بیان کرد: در نهایت با اجرای شبکه اصلی فاضلاب شهر فامنین،مجموع شبکه‌های فرعی شهر به کلکتور اصلی متصل خواهند شد.

بختیاری فر با بیان اینکه عمق شبکه اصلی درحال اجرا در این پروژه ۵.۵ متر است، تصریح کرد: با اجرای طرح مذکور شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر فامینن به صورت مدون عملیات جمع‌آوری فاضلاب را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه مذکور،مجموع جمعیت شهر فامنین به طور کامل تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت.