نمایش «آنتولولوژی صبح فرحناک یک چاقو» در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، در سومین روز  بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی اصفهان، نمایش «آنتولولوژی صبح فرحناک یک چاقو» در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اجرا می شود.
این نمایش نوشته رضا گشتاسب است و توسط کوروش شمس کارگردانی شده است. این نمایشِ راه یافته به بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی، سه شنبه ۱۶ شهریور در دو سانس ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰ سالن کوچک مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه خواهد رفت.
بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی اصفهان ۱۴ تا ۱۷ شهریورماه برگزار می شود.