به گزارش پایگاه خبری ربیع، دردومین جلسه راهداری زمستانیکه به منظور کسب آمادگی حداکثری، درسالن اجتماعات این اداره کل تشکیل شد ، محمد حسن کلهریمدیرکل،طی سخنانی به افزایش سرعت شیوع ویروس کرونا درفصول سرد اشاره و یادآور شد : باتوجه به ضرورتارتباط تنگانگ و استقرار شبانه روزی اکیپهای راهداری زمستانی در راهدارخانه ها ، درصورت ابتلا هریک ازعوامل بهویروس کرونا و تسری آن به دیگر همکاران، عملا شالوده اکیپ مختل میگردد .
وی افزود : بی تردید اجرای موفق طرح راهداری زمستانی منوط به سلامت عوامل راهدار بوده و این مهم جز بارعایت جامع شیوه نامه های بهداشتی میسور نمیگردد .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم تمهیدات لازم جهت اجرای موفق طرح راهداری زمستانی را بهدو بخش تقسیم کرد و اظهار داشت : بخش نخست شامل آماده سازی راهها من جمله : بهسازی و لکه گیریراهها ، تعمیرات و نصب گاردریل ،تابلو، علائم وتجهیزات ترافیکی ، تسطیح حرایم ، اصلاح شیب شیروانی ، خطکشی و … میباشد.
وی اورهال ۱۲۰ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری ، بهسازی و تجهیز هفت راهدارخانه ، تهیه و دپوافزون برشش هزار تن مخلوط ماسه و نمک و ….بخشی دیگر از این اقدامات برشمرد و خاطر نشان ساخت : بحمدا…تمامی این اقدامات صورت گرفته که جادارداز تلاشهای همکاران ساعی نسبت به این امر ، تشکر نمایم .
محمد حسن کلهری دربخش دیگری از بیانات خود به پیشنهاد تشکیل اکیپهای تخصصی راهداری پرداخت و متذکرگردید : عملا اکیپهای راهداری به صورت تخصصی درسطح راهها به انجام وظیفه مبادرت می نمایند ، با این وجود از هر طرح جامعی که موجب تسریع درامور شود استقبال و حمایت می کنیم .
کلهری پلیس راه و راهداری را دوبازوی توانمند و هماهنگ درراستای صیانت و تامین ایمنی راهها دانست و افزود :جهت اجرای موفق طرحهای عمران و نگهداری جاده ای و همچنین جلوگیری و رفع هرنوع انسداد درمحور ، باید باهماهنگی پلیس راه اقدام نمود .
وی لازمه اجرای موفق هر طرحی ، بخصوص طرحهای امانی که به همت عوامل اجرایی این اداره کل انجام میشود را ایمان و غیرت دانست و تاکید کرد : بی تردید همچون سنوات گذشته بر کاستی ها غلبه کرده و طرح برزمین مانده ای نخواهیم گذاشت اما لزوم تشویق و تقدیر از خادمان عرصه راه باید در دستور کار قرار گیرد .
…درادامه این جلسه اکبر نوروز پور معاون راهداری ، درسخنانی به اعلام اقدامات صورت گرفته درراستای کسبآمادگی حداکثری جهت اجرای طرح راهداری زمستانی اشاره و تصریح کرد : توان فنی و غیرت مثال زدنی کارکناناین اداره کل ، بارها و بارها موجب به ثمر رسیدن طرحهای بزرگی گردیده که به دلایلی ، سالها برزمین مانده رهاشده بودند.
وی تامین ایمنی کاربران جاده ای و رفع انسداد از راهها را برای یک راهدار فراتر از یک وظیفه صرف اداری دانست ویادآور شد : درزمستان سا ل ۹۶ که محورهای جاده ای یکی از استانهای هم جوار مسدود گردید به همت وغیرتراهدارانی از قم ، نسبت به رفع انسداد اقدام وشعار راهداری بدون مرز، بار دیگر تحقق عینی یافت .