به گزارش پایگاه خبری ربیع، سید رضا حسینی با تاکید بر اینکه تامینامنیت شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی وضعیت معابر یکی از مهم‌ترین وظایفشهرداری‌ها محسوب می‌شود، گفت: در این راستا عملیات بهسازی و روکش بلوار بعثت با هدفافزایش رفاه شهروندان و مناسب‌سازی محیط شهری اجرایی شده است.
حسینی با اشاره به افزایش سطح کیفی آسفالت معابر، تصریح کرد: با توجه به عمر بالای آسفالتبعضی از معابر منطقه، یکی از سیاست‌های عمرانی و رفاهی شهرداری رضایت شهروندان و بالابردن امنیت برای این عزیزان می‌باشد که در این راستا عملیات تراش و روکش آسفالت در معابرسطح منطقه از جمله بلوار بعثت در حال انجام است.