به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازایرنا،  کاداستر (Cadastre) یا حدنگاری، نقشه ‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.
داریوش سعیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با ما افزود: این طرح در تمامی نقاط استان و بیشتر در مناطق جنگلی زاگرسی واقع در جنوب و غرب استان انجام می شود.
وی هدف از اجرای این طرح حفاظتی را تثبیت قطعی مالکیت دولت، جلوگیری از زمین خواری، پیشگیری از جعل اسناد اراضی ملی و دولتی، تضمین سرمایه گذاری در اراضی و شفاف سازی در پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی برشمرد.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی اصفهان خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۶۲۲ هزار هکتار از اراضی ملی استان تحت پوشش طرح کاداستر قرار گرفت و این طرح در سال های اخیر برای بالغ بر ۲ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی اجرا شده است.
سعیدی به برنامه ریزی برای اجرای کمربند حفاطتی به طول ۲۰۰ کیلومتر در اراضی حساس به تخریب و تصرف در استان در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: طرح یاد شده با هدف ایجاد حائل بین اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص و جلوگیری از دست اندازی به اراضی منابع طبیعی بوده که بیشتر به صورت کمربند سبز، شاخص های بتنی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: این طرح در تمامی استان بویژه در شاهین شهر، اصفهان، لنجان، کاشان و سمیرم عملیاتی خواهد شد.
معاون اداره کل منابع طبیعی اصفهان خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۲۳ کیلومتر کمربند حفاظتی در منطقه اجرا شد و در یک دهه گذشته تاکنون با اجرای یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر کمربند حفاظتی در استان ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان حفظ شده است.
استان اصفهان به مرکزیت شهرستان اصفهان با ۲۴ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از این مساحت را معادل ۹.۸ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی و ازاین میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار جنگل معادل (۴ درصد) ، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل (۶۴ درصد ) و ۳ میلیون هکتار بیابان معادل ( ۳۲ درصد) در بر گرفته است.
جنگل های استان اصفهان بطور عمده در دو شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند و سرانه جنگل درکمتر از ۰.۱ هکتار است اما با وجود سطح کم تنوع گونه ای خوبی ( ۳۵ گونه درختی ودرختچه ای) دارد.
این استان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در دو ناحیه رویشی زاگرسی و ایران تورانی قرار گرفته که ناحیه رویشی زاگرسی غرب و جنوب استان را شامل می شود و بقیه مناطق استان جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی است.
این استان واقع در مرکز کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و از این پهنه ۳.۲ میلیون هکتار معادل ۳۲ درصد سطح استان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل داده که به طور عمده در بخش های شمالی و شرقی آن پراکنش دارند، این اراضی مشتمل بر ۱۶ کانون بحرانی فرسایش بادی است که حدود یکهزار ۱۰۰ هزار هکتار از سطح استان را به خود اختصاص داده اند.