به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان افزود:‌ یکی از مهمترین مأموریت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و توسعه اشتغال پایدار است که مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت‌های مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می‌شود و از پایداری بیشتر برخوردار است.

 آرش اخوان بیان داشت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با هدف انتقال مهارت‌های مختلف به فراگیران و نیز اشتغال این دوره‌ها از طریق مزد گیری و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیگیری می‌شود که با توجه به محدودیت بازارهای سازمانی و غیر سازمانی ) آزاد(جهت جذب مهارت آموزان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: این نوع آموزش‌ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می‌باشد، نگریسته می‌شود. در واقع خصیصه این آموزش‌ها، نوعی پرورش “کارآفرینی” است. به این معنی که افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت‌های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند.

مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان افزود: طرح توانمندسازی و اشتغال زایی تولید لایه‌ای نازک از انواع سنگ‌ها و کانی‌ها و بکارگیری آن‌ها در تولید مصنوعات سنگی اعم از تابلوهای معرق، جعبه‌های جواهرات و …. مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای علویجه استان اصفهان، پس از بررسی توسط دفتر راهبری و اجرای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان طرح برتر برگزیده شد.

اخوان گفت: در این طرح با همکاری مشترک مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای علویجه و شرکت آرسا سنگ ضمن استفاده بهینه از فضا و امکانات و افزایش بهره وری، زمینه اشتغال مولد و پایدار مهارت آموختگان فراهم گردیده است.