به گزارش پایگاه خبری ربیع،رزمایش پدافند شیمیایی حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان کاشان برگزار شد. این
رزمایش یک حرکت تمرینی و آزمایشی برای آمادگی نیروی های مرتبط و شهروندان منطقه کاشان می باشد.

شهردار کاشان با رمز حضرت فاطمه زهرا رزمایش پدافند شیمیایی را آغاز کرد.

گفتنی است این رزمایش  با حضور اسدالله کریمی معاون امور شهری سازمان پدافند شیمیایی غیر عامل کشور و منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری استان اصفهان و روسا و نمایندگان دستگاههای اجرایی به ریاست شهردار کاشان
در قرارگاه تاکتیکی رزمایش پدافند شیمیایی
رزمایش  برگزار شد.

ادامه رزمایش پدافند شیمیایی با رمزحضرت فاطمه الزهرابا ریاست شهردار اجرا شد.