به گزارش پایگاه خبری ربیع، رضا مظلومی، ضمن اشاره به اجرای احکام قلع و مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی در کاشان اظهار داشت: با توجه به اخذ دستور قضایی در منطقه دشت ناجی آباد بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و با صرف نظر از موضوع مالکیت قلع و قمع شد.
وی با بیان اینکه با افرادی که به غیرمجاز دیوارکشی انجام دادند مذاکرات صورت گرفت افزود: نام‌بردگان با پذیرش قانون در تامین ماشین‌آلات کمال همکاری داشتند و اظهار کردند به دلیل عدم آگاهی و با توصیه‌های غلط کارشناسان ثبتی و نقشه‌برداری بخش خصوصی که با ادارات ثبت اسناد همکاری دارند مبنی بر ضرورت دیوارکشی برای اخذ سند اقدام به ساخت و ساز کردند.