به گزارش پایگاه خبری ربیع، برابرگزارش «مهندس منصور یوسفی» مجری طرح ساختمانی معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، عملیات اجرائی پروژه خط چهار مداره مختلط ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت غرب رشت-انزلی-پره سر که با هدف انتقال بخشی از تولید نیروگاه پره سر به شبکه سراسری و کمک به حذف حبس تولید نیروگاه موصوف و همچنین افزایش پایداری شبکه انتقال استان، از سال ۱۳۹۰ شروع شده بود، پیش بینی می شود طبق برنامه ریزیهای انجام یافته و در صورت تأمین به هنگام نقدینگی مورد نیاز، در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد.

شرکتهای مازو، همراه افق، پیمان غرب به عنوان پیمانکار احداث فونداسیونها مشغول به فعالیت بوده اند و شرکت قدس نیرو به عنوان مشاور پروژه، مسئولیت ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه را بر عهده دارد. گفتنی است که طول این خط ۵۸ کیلومتر می باشد و دارای ۱۷۷ دستگاه فونداسیون می باشد.

شایان ذکر است که اجرای فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو در استان گیلان به دلیل شرایط جوی در فصول پاییز و زمستان، وجود زمینهای با مقاومت باربری ضعیف، انجام عملیات کشاورزی در زمینهای شالیزاری خصوصاً در فصول بهار وتابستان و … با چالشهای فراوان و فلج کننده روبرو می باشد که این موضوع  باعث طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها و حتی گاهاً توقف کامل پروژه می شود.

همچنین درطول اجرای قراردادهای پروژه فوق الذکر، مشکلات ناشی از افزایش نامتعارف قیمتهای فلزات و ارز در سالهای ۹۱ و۹۲ و همچنین نوسانات شدید قیمتها در سال جاری، عدم وجود جبهه کاری کافی به علت معارضین وممانعتهای فراوان حقوقی و همچنین وجود زمینهای با مقاومت باربری ضعیف حاشیه مرداب، روند اجرای پروژه را با کندی مواجه نمود