به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در نشست با فعالین بخش گردشگری استان قم گفت مدیریت استان همواره پشتیبان و حامی بخش خصوصی است

وی تشکیل اتاق فکر توسعه ی گردشگری را ضروری دانست و بیان کرد: بایستی برای افزایش انسجام و جلوگیری از بخشی نگری در حوزه ی گردشگری، همه ی متولیان امر یکدل باشند.

سرمست در ادامه با اشاره به آسیب کرونا به مشاغل گوناگون، بخش خدمات را یکی از محورهای اقتصادی استان قم دانست و افزود: این بخش به دلیل فرسایشی شدن شیوع کرونا، آسیب جدی دیده است.

مقام عالی دولت در استان قم روند کاهشی شیوع کرونا در قم به واسطه ی اعمال محدودیت ها را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: این محدودیت ها علیرغم کاهش بحران کرونا، موجب آسیب جدی به بخش گردشگری قم شده است.

سرمست خاطرنشان کرد: پیگیر جبران بخشی از خسارات ناشی از کرونا از مدیران ملی هستیم.

وی همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های آسیب دیده از کرونا را در دستور کار دولت دانست و تصریح کرد: بانک های عامل ملزم به پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالین گردشگری در قم شده اند.