سرمقاله به قلم مدیر مسئول

کم هزینه ترین حرکتی که دشمن انجام داده و بطور قطع با شدت بیشتر ادامه خواهد داد جنگ نرم است در شماره قبل تعریفی از جنگ نرم ارائه شد که با توجه به آن می توان ابزارهای این جنگ را بسیار ساده و کم هزینه دانست که البته مهم هستند این سادگی بسیار پیچیده و کاربردی تر از جنگ سخت است چرا که نیاز به لشگرکشی و مقاومت های فیزیکی ندارد، بلکه با تصرف فکر، اندیشه و اراده یک جامعه و نفوذ آرام در لایه های فکری آن جامعه صورت می‌پذیرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: «جنگ نرم یعنی جنگ بوسیله ابزارهای فرهنگی به وسیله نفوذ به وسیله دروغ به وسیله شایع پراکنی با ابزارهای پیشرفته ای که امروز وجود دارد ابزارهای ارتباطی که ۱۰ سال قبل و ۱۵سال قبل و ۳۰ سال قبل نبود امروز گشترش پیدا کرده جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌ها و ذهن‌های مردم» امروز با شرایطی که در دنیای رسانه بوجود آمده، کار مقابله با مهاجم را سخت می کند مگر اینکه با هوشیاری از اصل پیشگیری و به تعبیری واکسینه کردن جامعه استفاده شود. دشمن برای اجرای این تهدید که جدی و از جنگ نظامی سخت تر هم هست و باید به دقت رصد شود وسدهای فولادین در مقابلش با ایمان و اعتقاد ایجاد گردد از ابزارهای گوناگونی بهره می برد یکی از این ابزارها تبلیغات است، تبلیغاتی که در راستای اهداف دشمن با استفاده از ماهواره و اینترنت و… صورت می گیرد و روح و جان جوانان را نشانه رفته است و اتفاقا به تهی کردن اعتقادات قانع نیست بلکه فرهنگ منحط غرب راجایگزین می کند و سبک زندگی جامعه به سبک غربی کشیده شود ابزارهای دیگری که از آن استفاده می شود رسانه، احزاب، شبهه پراکنی، تریبون های آزاد، جوسازی روانی، شایعه سازی و…. از آنجمله اند که با هدف فتح سنگرهای فکری، اخلاقی و عقیدتی جامعه اقدام می کنند : «در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می‌آید مراکز مرزی ما را سعی می‌کند منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند در جنگ روانی و آنچه که امروز به آن جنگ نرم گفته می‌شود دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می‌آید که آنها را منهدم کند« . در جنگ نظامی دشمن مشخص است و ما دشمن را می بینیم و ازآن نفرت داریم ، سعی می کنیم آن را از بین ببریم چون آن را مانع تجلی اهداف خود می دانیم و دوست نداریم کسی به ما زور  بگوید و بخواهد فرهنگ و دینمان را از ما بگیرد ولی در جنگ نرم ، دشمن مشخص نیست چون آنها خود را دوست ما و خواهان پیشرفت ما نشان می دهند در صورتی که هدفشان همان دوری از دین و فرهنگ ایرانی و رواج فرهنگ ضد اسلامی غربی است ولی چون ما  آن ها را به اشتباه دوست می بینیم سعی می کنیم به آرمان های آنان عمل کنیم و دین و فرهنگ مان را فراموش کنیم .

آن ها همان ممانعت در تشکیل اهدافمان را ایجاد و فرهنگ و دینمان را از ما می گیرند . در  صورتی که  در جنگ نظامی ما در مقابل این  دشمنی می ایستیم ولی در جنگ نرم چون دشمن و سلاح های او را نمی بینیم و نمی شناسیم نه تنها در مقابل او نمی ایستیم بلکه بی آن که بدانیم با آن همکاری می کنیم .   در این جا در می یابیم جنگ نرم به مراتب خطرناک تر و دامنه ی تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر از جنگ سخت (نظامی ) است. دشمنان ما در جنگ نظامی حریف وحدت و ایمان ما نشدند ولی باجنگ نرم راحت تر به این هدف می رسند و موفق تر می شوند، آنها مشکلات را بزرگ جلوه می دهند و قوانین اسلامی را مانع رشد کشور نشان می دهند و از این طریق بر فکر ما نفوذ می کنند و این همان نفوذی است که رهبری هشدارش را دادند.

آنان نمی توانستند از خارج به ما نفوذ کنند ولی با برنامه ریزی بسیار دقیق سعی دارند مردم را به جان هم بیندازند و از درون کشور را ویران کنند . رسانه ها بیش ترین تاثیر گذاری را در این تخریب ذهنی و انحراف فکری دارند .

چیزی که هست رسانه ها ، موسیقی های مبتذل ، فیلم ها و بازی های رایانه ای به طورمرموز و پنهان روی ضمیرناخودآگاه فرد تاثیر می گذارند و فرد بدون آن که احساس کند نتایج این تاثیر گذاری برنامه ریزی شده را بروز می دهد، از دین دوری می کند ، منکراصول وحدت بخش می شود و …، لذا کاملا نامحسوس سبب ایجاد باور های غلط ، شایعه پراکنی  و ابلاغ دروغ رسانه ها می شود . مردم دیگر هم تاثیر می گیرند و این چرخه ادامه می یابد و باور غلط در میان مردم و توسط خود مردم شکل می گیرد که عواقب جبران ناپذیری دارد . مثلا شایعه ی دزدی های مدیران، در حالیکه اقلیتی دست نا پاک دارند، شایعه ضایع شدن مقامات سیاسی در جوامع بین المللی ، بی احترامی و بی اعتنایی دیگر کشور ها نسبت به ما ، ضعف قدرت سیاسی ،  این که کمر ایران در برابر فشار های غرب خم شده است ، ضعف دولت در اداره کشور، عدم آزادی،  فلان کس فامیل فلان مقام سیاسی است، ما پیشرفت نداریم، و دهها شایعه و دروغ بی اساس که توسط خود مردم در حال رواج است . اگر این دشمنی ها و کار شکنی ها توسط کارشناسان و متخصصان  به مردم نشان داده شود و ذهن مردم از این فتنه انگیزی ها روشن گردد ، دیگر جامعه در برابر این نوع از حمله ی روانی دشمن به خوبی واکسینه می شود و جنگ نرم راه به جایی نخواهد برد.