ن والقلم و ما یسطرون

رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی): به مسئله‌ی خبررسانی باید به این چشم نگاه کرد که به نیت ترویج خیر باشد.

پایگاه خبری ربیع به منظور ادای تکلیف پا به وادی فعالیت گذاشته و منشور اخلاقی این پایگاه برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی است و مبنای فعالیتش ارزش‌های دین مبین اسلام خواهد بود لذا در راستای رسالت خبررسانی خود، آیین نامه اخلاق حرفه‌ای رفتاری خود را جهت اطلاع کاربران برمبنای اصول زیر اعلام می‌نماید:

اصل اول – حق مردم در دستیابی به اطلاعات درست

مردم حق دارند به اطلاعات دقیق و جامع دست یابند و نیز بتوانند آرا و نظریات خود را با استفاده از رسانه‌های گوناگـــون فرهنگی و ارتباطی به طور آزادانه ابراز نمایند که البته حفظ حرایم دینی و قوانین امری ضروری خواهد بود.

اصل دوم: انعکاس حقایق وظیفه اصلی خبرنگاران خواهد بود که باید پایگاه خبری و عوامل آن خود را وقف حقیقت نماید.

و خبرنگاران باید رویدادها و اخبار را وجداناً در گستری صحیح خود با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف با کاربرد ظرفیت خلاقانه خود انعکاس دهند واخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان بگذارند. خبرنگار ما از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب یا تغییر محتویات آنها، خودداری کرده و از خط مشی عمومی رسانه و اصول شرافت حرفه‌ای خویش تبعیت می‌کند.

اصل سوم: خبررسانی یک مسئولیت اجتماعی تلقی گردیده و خبرنگار باید بر اساس کلکم راع و کلکم مسوول به منافع جامعه بیندیشد و از منفعت طلبی شخصی بپرهیزد.

اصل چهارم: ارتقاء اطلاعات عمومی و دسترسی همگانی و مشارکت از حرفه اقتضائات حرفه خبرنگاری است و خبرنگار باید راههای دسترسی مردم به اطلاعات و مشارکت آنان در رسانه‌ را ارتقاء بخشد. از جمله این حقوق همانا حق تصحیح، اصلاح و پاسخگویی است.

اصل پنجم: حفظ حریم خصوصی و حیثیت انسانی از وظایف مهم خبرنگاری است که در این راستا باید از هر گونه افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت و شخصیت افراد پرهیز گردد.

اصل ششم: احترام به منافع عمومی

احترام کامل به حیثیت ملی جامعه، نهادهای دموکراتیک، عفت عمومی، اخلاق و عرف جامعه را ضروری می‌داند.

اصل هشتم: سرقت ادبی، مخدوش ساختن متنها و سندها و حذف اطلاعات اساسی رویدادها در خبرنگاری مطرود است.

اصل هفتم: خبرنگار ما از پذیرش هرگونه پاداش مادی برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی، خودداری می‌کند.

اصل هشتم: خبرنگار ما به اصول دینی و اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی، اخلاق حسنه و عفت عمومی احترام می‌گذارد و از گرایش به تبعیض خصومت آمیز در این زمینه ها و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزکارانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری و برای پاسداشت ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت طلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت ها و فرهنگ ها، احترام خاص قائل است.

اصل نهم: خبرنگار ما موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد، اسرار حرفهای خود را حفظ کند و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می‌آورد به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می‌شود، خودداری کند.

اصل دهم: خبرنگار پل ارتباطی مردم و مسوولان است و باید امین طرفین باشد.