به گزارش ربیع، این مرجع تقلید در درس اخلاق خود در مسجد حکیم اصفهان افزود: خودنمایی، تجمل گرایی، تهمت، اختلاط زن و مرد، غیبت و شایعه پراکنی، آسیب هابی جدی برای شادی های نوروز است.
وی بیان کرد: شادی و دوری از غم و غصه در اسلام توصیه شده است اما بعضی افراد این شادی را با معصیت همراه می کنند و آن را صحیح معنا نمی کند و این موضوع شادی ها را تبدیل به مشکلات و گناه می کند.
رئیس حوزه علمیه اصفهان ادامه داد: شادی نوروز را به دور از گناه و با خدمت به مردم و تامین نیازهای افراد سپری کنیم که این شادی، رضایت حضرت حق را نیز بدنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه بعضی افراد بدلیل جرائم غیرعمد و مشکلات زندگی در زندان هستند، تصریح کرد: تلاش برای آزادی آنها در پیش از نوروز و برنامه ریزی و همکاری با یکدیگر برای آزادی آنها در سال آینده از مصادیق خدمت به مردم است.
آیت الله مظاهری افزود: اکنون افرادی بدلیل بدهکاری و تصادف در زندان ها هستند که این مشکل بدلیل بی توجهی یا مشکلات اجتماعی به وجود آمده است و کمک به رفع این مشکلات، موجب نجات آنان می شود.
وی ادامه داد: مومنان باید برای شادی مردم نیازمند در ایام نوروز کار کنند زیرا شاد کردن دیگران موجب شادی حضرت حق و رضایت خداوند متعال می شود و در سرنوشت انسان نیز موثر است.