نتیجه بررسی های جدید محققان دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که جهان به سرعت در حال گسترش نیستف بلکه این انبساط به میزان معمولی صورت می گیرد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، پنج سال پیش جایزه نوبل فیزیک به دلیل کشف این پدیده که “جهان در حال گسترش است” به سه فضانورد تعلق گرفت. پذیرش این موضوع منجر به ایده دیگری شد که طبق آن جهان تحت تسلط انرژی تاریک یا “‘dark energy ” است که باعث گسترش آن می شود.
به گفته محققان سرعت انبساط جهان در حالت افزایش است، کهکشان ها از هم دور می شوند و اگر به همین منوال پیش برود این انبساط تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که اکنون گروهی از دانشمندان جهان به این موضوع به دیده شک می نگرند و معتقد هستند که دلایل پذیرش این پدیده تا اندازه ای سست و بی دوام است.
به گفته آنها آنگونه که قبلا تصور می شد جهان به سرعت در حال گسترش نیست، اما این توسعه با سرعت یکسانی صورت می گیرد.
این در حالی است که نتیجه گیری این سه فضانورد بر اساس بررسی نوعی ابر نواختر بود که از درجه حرارت اتمی مربوط به انفجار ستاره های در حال مرگ خبر می داد که توسط  تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ های بزرگ دیگر شناسایی شده بود.
این موضوع باعث شد تا آنها بپذیرند که جهان تحت تسلط انرژی تاریک است که باعث توسعه آن می شود. اما گروه جدید محققان به سرپرستی سوبیر ساراکا از دانشکده فیزیک دانشگاه آکسفورد در مورد پذیرش متعارف این مفهموم کیهان شناسی دچار تردید شده اند.
آنها با بررسی ۷۴۰ ابر نواختر که اندازه آنها ده برابر نمونه های معمولی است، دریافتند که شواهد قبلی مربوط به تسریع گسترش جهان که از آن به عنوان “۳ sigma” تعبیر می شود، صحت ندارد و جهان هستی با نرخ معمولی در حال بزرگ شدن است.