به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه آمریکا به سفارت این کشور در بغداد دستور داده تا کارکنان غیر ضروری خود را از عراق خارج کند.

گویا این دستور با توجه به شرایط امنیتی منطقه صادر شده است.

راشاتودی توضیح بیشتری در این رابطه نداده است.