آمادگی دانشگاه کاشان به عنوان پایگاه تخصصی همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دانش آموختگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور
مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان به عنوان پایگاه تخصصی همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده‌ی همکاری با دانش‌آموختگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور است.
دکتر علیرضا جوادی افزود: مخاطبان این همکاری دانش‌آموختگان دوره‌ی دکتری در یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا بر اساس نظام رتبه‌بندی (رتبه های ۲۰۱ تا ۴۰۰ نیز در صورت کسب امتیاز Times/Qs لازم می توانند انتخاب شوند) و اساتید دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور که سابقه‌ی تدریس تمام وقت در یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا را دارند، هم می توانند می‌باشند.
وی با اشاره به اینکه این همکاری در چارچوب دوره‌ی پسادکتری، دوره‌ی فرصت مطالعاتی، همکاری با اساتید مدعو و معین و سخنرانیها و کارگاههای تخصصی قابل انجام است، خاطر نشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این راستا هزینه‌ها و بخشی از زیرساختهای لازم را فراهم می‌آورد.
مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه کاشان افزود: مخاطبان این ارتباط می توانند با مراجعه به سایت https://connect.isti.ir ضمن کسب اطلاعات بیشتر، در سامانه ثبت نام و از مزایای این برنامه‌ی ارتباطی بهره‌مند گردند.
دکتر جوادی یادآور شد: پس از ثبت نام در سامانه، رزومه‌ی متقاضی توسط کارگروه تخصصی، بررسی و در صورت تأیید به پایگاه تخصصی همکار ارسال می‌گردد و پس از ارزیابی و تایید، همکاری دوجانبه آغاز می‌شود.