مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از آماده باش نیروهای آتش نشانی در روزهای عاشورا و تاسوعا خبرداد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: در روزهای عاشورا و تاسوعا خودروهای آتش نشانی در نقاط پرتردد و اطراف خیمه های عزاداری مستقر می شوند تا در صورت بروز حادثه و حریق سریعتر خود را به محل برسانند.
وی افزود: بازدید از خیمه های و چادرهای عزاداری انجام شده و خیمه ها به خاموش کننده مجهز هستند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به نظارت فرماندهان ایستگاهها از خیمه های عزاداری محلات تصریح کرد: گشت های موتوری نیز در این روزها در حالت آماده باش هستند.