برای دو واحد صنعتی متخلف آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان مبارکه،احکام قضایی صادر شد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا،اداره حفاظت محیط زیست مبارکه یکی از کارکنان واحدهای صنعتی در این شهرستان که اقدام به آتش زدن پسماند ضایعات می کرد را به یگان حفاظت محیط زیست مبارکه معرفی کرد. شخص خاطی دستگیر و براساس پیگیری قضایی به عمل آمده این متخلف به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

همچنین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه از آلایندگی یکی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان شکایت کرد. مسئول این واحد صنعتی آلاینده، طی دادنامه صادره به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی قابل ملاحظه ای در حق صندوق دولت محکوم شد.