به گزارش پایگاه خبری ربیع، سومین برنامه ارتباطات مردمی سامانه ۱۳۷ شهرداری قم با عنوان طرح شهروند پرسشگر مدیر پاسخگو امروز با حضور مهدی کلانترزاده مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم برگزار شد.

مدیران شهری که باهدف تعامل و ارتباط دو سویی بیشتر با شهروندان در سامانه ۱۳۷ حاضر می‌شوند  پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان هستند.

قابل‌ذکر است این برنامه هر هفته چهارشنبه  برگزارشده و در سال ۱۴۰۰ با حضور مهدی کلانترزاده مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم این برنامه کلید خورد.