به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از باشگاه خبرنگاران، طالبی مدیر کل دفتر فنی و امور پیما نها سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور گفت: آموزش این طرح از مهرماه در سراسر کشور آغاز شده که یزد هفدهمین استانی است که سامانه مدیریت پروژه‌های عمرانی را به پیمانکاران، مشاوران و کارفرما‌ها آموزش می‌دهد.

طالبی افزود: در حال حاضر ۲۵۰۰ پروژه در مجموعه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان وجود دارد که مناقصه آن در سال برگزار می‌شود.

وی نظارت وکنترل و راحتی در اجرای پروژه‌های عمرانی و رصد مدیران میانی و ستادی از روند و فعالیت پروژه‌های عمرانی و تخصیص به موقع اعتبارات و کاهش هزینه‌ها و ارتقا بهره وری را از اهداف راه اندازی این سامانه برشمرد.

طالبی بیان کرد: این سامانه از ششم دی ماه و پس از دو روز آموزش کاربران ومشاوران ومهندسان مربوطه، اجرایی می‌شود.

گفتنی است؛ برنامه آموزشی مدیریت سامانه پروژه‌های عمرانی با هماهنگی ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از امروز به مدت سه روز در استان یزد متناسب با نوع مخاطبان در سطوح مختلف برای مدیران، معاونین و کارشناسان وپیمانکاران برگزار می‌شود.