به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان گفت: در سطح شهرستان اصفهان دارای ۲۲ واحد صنفی برند مطرح هستیم که در بازرسی‌های به عمل آمده در ۲۰ خرداد با ۴ واحد صنفی برخورد لازم صورت گرفت و کالاهای قاچاق جمع‌آوری شد.

 جواد محمدی فشارکی با اشاره به طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در استان اصفهان اظهار داشت: با دستور ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق این طرح از دی ماه سال گذشته و در تمامی استان‌ها همچنین اصفهان آغاز شد که بر این اساس تعدادی از واحدهای صنفی برند استان در مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان توجیه شدند.

وی افزود: در این راستا به این افراد فرصتی داده شد و متعهد شدند که کالاهای خارجی و قاچاق خود را جمع‌آوری کنند، این در حالی است که پس آن بازرس‌های ما وارد عمل خواهند شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان بیان کرد: بعد از آن به تعداد ۲ مرتبه دیگر نیز به این افراد فرصت داده شد و بازرسان ما از روز جاری این طرح را آغاز کردند و این طرح به خوبی در حال انجام است.

 وی ادامه داد: اگر مشاهده شود که یک واحد صنفی دارای کالای قاچاق باشد علاوه بر جمع‌آوری کالا با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

محمدی پیرامون واحدهای صنفی استان تصریح کرد: ما در سطح شهرستان اصفهان دارای ۲۲ واحد صنفی برند مطرح هستیم که در بازرسی‌های روز جاری با ۴ واحد صنفی برخورد لازم صورت گرفت و کالاهای قاچاق جمع‌آوری شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه عنوان سال جاری رونق تولید است و در حمایت از تولیدکننده داخلی دیگر اجازه فعالیت به افراد خاطی برای جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق به بازار داده نمی‌شود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه بیشترین کالای قاچاق در کشور مربوط به پوشاک می‌شود، در این راستا نخستین طرح در حوزه پوشاک صورت گرفت.