به گزارش پایگاه خبری ربیع، در روایات و احادیث بسیاری از ظهور فتنه‌های سنگین در آخرالزمان یاد شده است. اگرچه برخی معتقدند آخرالزمان از قرن‌ها پیش آغاز و فتنه‌هایش یکی پس از دیگری آشکار شده است، اما گفته‌اند فتنه‌های آخرالزمان حق و باطل را سخت ممزوج خواهد کرد؛ بنابراین تنها کسانی می‌توانند از آنها به سلامت عبور کنند که بصیرت و استقامت داشته باشند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرمایند: «فإنَّمَا البَصیرُ مَن سَمِعَ فَتَفَکَّرَ و نَظَرَ فَأبصَرَ»؛ «نشانه بصیرت در دو چیز است؛ اول اینکه خوب بشنویم و روی آنچه می‌شنویم فکر کنیم؛ (یعنی هر شنیده‌ای را بدون تفکر و بررسی صحت و سقم نپذیریم) و دوم، به پدیده‌ها درست و عمیق نگاه کنیم و خوب ببینیم و پشت قضایا و پدیده‌ها و اخبار و تحرکات را بفهمیم»؛ این مستلزم نگاه توحیدی و خداجویی و خدامحوری و اطاعت الهی است؛ بنابراین برای اینکه انسان در حوادث زندگی دچار بی‌بصیرتی نشود، باید درباره آنها تدبر کند و از سطحی‌نگری و نگاه عامیانه به قضایا بپرهیزد.
بی‌تردید فتنه‌انگیزی میان مسلمانان حرام، بلکه از گناهان کبیره است؛ از این رو نمامی و سخن‌چینی و هرگونه جوسازی برای انحراف جامعه اسلامی از واقعیت از این جهت که موجب فتنه‌انگیزی می‌شود، از گناهان کبیره برشمرده شده است؛ لیکن ایجاد فتنه و اختلاف میان مشرکان برای تضعیف آنان و تقویت جبهه حق جایز است؛ بلکه برخی آن را برحسب مصلحت و ضرورت، مستحب یا واجب دانسته‌اند.
تکلیف روشن است؛ امروز و در شرایطی که دشمنان اسلام کمر به نابودی مسلمانان بسته‌اند، هر حرکت مأیوس‌کننده ناصواب است؛ اما برخورد با رانت و فساد در انواع مختلفش لازم و ضروری است؛ زیرا برخورد با مفسدان و رانت‌خواران و زیاده‌خواهان مردم را همراه و همگام و متحد و امیدوار می‌کند. مبادا کسی از اقدامات درست در مقابله با فسادگران دلخور و رنجیده‌خاطر شود!
توجه به این نکته لازم است که صحابه و تابعین با تفاوت آراءشان روایات متعددی را نقل کرده‌اند که پیامبر اکرم(ص) مردم را از فتنه‌ها و آشوب‌های پس از خود بر حذر داشته‌اند. همچنین حضرت علی(ع)، منشأ فتنه‌ها را چنین بیان فرموده‌اند: «همانا از دو خصلت بر شما هراسانم؛ پیروی از هوای نفس و آرزوی طولانی؛ اما پیروی از هوای نفس از حق بازمی‌دارد و آرزوی دراز، آخرت را در طاق نسیان می‌نهد. همانا دنیا، پشت‌کنان کوچ کرده و می‌رود و آخرت کوچ کرده و به سوی ما می‌آید و هرکدام را فرزندانی است. پس شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید؛ زیرا امروز کار هست و محاسبه نیست و فردا محاسبه هست و کار نیست و همان فتنه‌ها و آشوب‌ها از هواپرستی و از احکام بدعت و خودپرداخته شروع می‌شود. در این احکام خودپرداخته با خدا مخالفت می‌شود و مردانی در عهده‌دارشدن آنها به جای مردانی دیگر می‌نشینند. اگر حق خالص در میان بود، اختلاف به چشم نمی‌خورد و اگر باطل محض در میان بود، بر هیچ خردمندی پوشیده نمی‌ماند؛ لیکن مشتی از حق و مشتی از باطل برگرفته و با هم آمیخته شده و اینجاست که شیطان بر دوستداران خود چیره می‌شود و کسانی رهایی می‌یابند که از طرف خداوند عاقبت نیکی برای آنها رقم خورده باشد.» امیرالمؤمنین(ع) در نقلی از رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «چگونه خواهید بود زمانی که فتنه‌ای شما را دربرگیرد که در آن کودکان بیش از آن به نظر می‌رسند که هستند [سن و سالشان بیشتر به نظر می‌رسد] و جوانان به پیری می‌رسند؛ مردم به کژراهه می‌روند و آن را چونان سنت خویش برمی‌گزینند و هرگاه بخشی از آن به روش درست تبدیل شود، گفته می‌شود سنت دگرگون شده است و این در نظر مردم کاری زشت آید و در پی آن، بلایا شدت یابند و نسل به اسارت برده شود؛ سپس فتنه و آشوب آنان را بکوبد؛ چنان‌که آتش هیزم را می‌کوبد و آسیاب طعمه خود را. آن‌ها دین می‌آموزند، اما نه برای خدا و دانش می‌جویند، اما نه برای عمل و به وسیله کار آخرت، دنیا را می‌طلبند.»
در مصداق فتنه‌ها حضرت امیر(ع) از رسول خدا(ص) نقل کردند که فرمودند: «برای امتم بیش از هر چیز از گمراهی پس از معرفت، فتنه‌های گمراه‌کننده و شهوت، شکم و فرج بیمناکم».