کیمیای وطن : خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان در ادامه برگزاری مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی اصفهان این بار دهمین نمایشگاه خود را به آثار سلیمان ساسون اختصاص داده‌است. این نمایشگاه شامل ۵۰ اثر از این هنرمند پیشکسوت نقاش است که در ابعاد متفاوتی ارائه شده‌اند. بیشتر آثار این هنرمند با موضوع بناهای تاریخی و با استفاده از تکنیک mix کارشده‌است. سلیمان ساسون یکی از هنرمندان برجسته و پیشکسوت در زمینه هنرنقاشی است که در این نمایشگاه به بررسی سیر آثار وی از ابتدا تاکنون پرداخته‌خواهدشد. دهمین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه‌های بررسی نقاشی اصفهان در ساعت ۱۷ بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۱۷ دیماه در گالری نقش‌خانه اصفهان افتتاح خواهد شد و تا روز سه شنبه ۲۹ دیماه در این گالری جهت بازدید عموم دایرخواهدبود. گفتنی است، نشست تحلیل و بررسی آثار این نمایشگاه در ساعت ۱۷ بعدازظهر روز پنج شنبه ۲۴ دیماه در خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان آبشار برگزار می‌شود.