به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن: فرایند تصفیه آب شرب در استان اصفهان بنا بر استانداردهای لازم و با همکاری ارگانهای مرتبط با سلامت و بهداشت انجام می‌گیرد. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: فرایند تصفیه آب شرب در استان اصفهان بنا بر استانداردهای لازم و با همکاری ارگانهای مرتبط با سلامت و بهداشت انجام می‌گیرد. حسن غلامی در این ارتباط گفت: سنجش این موضوع بنابر استانداردهای منطبق، بطور متداوم انجام می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این راستا همکاری همه جانبه ای با آبفا دارد. وی تصریح کرد: چنانچه آب یک شهر و یا یک منطقه دچار آلودگی شود، کل آن منطقه با اپیدمی آن آلودگی، میکروب و یا ویروس روبه رو می‌شود. غلامی ادامه داد: بنابراین فرایند تصفیه مناسب، پایش متداوم سلامت آب و همچنین نبود هرگونه اپیدمی نشانگر این است که آب آشامیدنی استان اصفهان کاملاً سالم و بهداشتی است. به گفته وی طرح سنجش میزان سلامت آب اصفهان یکی از موضوع‌های تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و آخرین گزارشهای این طرح، سالم و بهداشتی بودن آب این استان را نشان می‌دهد. معاون آبفا استان اصفهان خاطرنشان کرد: آزمایش‌های این دانشگاه حتی احتمالهای یک در چند صد میلیون را نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد. وی درباره وجود و یا عدم وجود فلزات سنگین نیز گفت: آزمایش‌های مربوط به این حوزه نیز بطور فراگیر انجام می‌شود و حتی چاه‌هایی که آب حاصل از آن دارای فلزات سنگین باشد، پلمب می‌شود.