مسوول دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفا اصفهان گفت: یخ زدگی کنتور آب به دلیل قرار گرفتن کنتور در عمق نامناسب، عدم پوشش مناسب حوضچه کنتور و انتقال یخ زدگی از تاسیسات به داخل کنتور است. محسن صالح پیرامون یخ زدگی کنتورهای آب مشترکان، اظهار کرد: یکی از دلایل یخ زدگی قرار گرفتن کنتور در عمق غیرمتعارف و نامناسب است. این مشکل با کاهش دمای هوا اتفاق می‌افتد و باعث غافلگیری مشترکان می‌شود. وی افزود: در مناطق سردسیر، با توجه به آمادگی مردم با مواجهه با سرما و اینکه کنتور آب در عمق پایین‌تری نصب می‌شود، کنتورهای موجود در مناطق سردسیر کمتر دچار مشکل یخ زدگی می‌شوند. مسوول دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد اضافه کرد: مشکل یخ زدگی کنتور بیشتر در مناطقی مانند شهر اصفهان اتفاق می‌افتد که کمتر با سرمای هوا و دمای زیر صفر مواجه می‌شود. به عنوان نمونه برخی مواقع مشاهده می‌شود که به طور ناگهانی در آبان ماه، کاهش شدید دما اتفاق می‌افتد و مشترکان غافلگیر می‌شوند. صالح ادامه داد: با توجه به آیین نامه داخلی و اجرایی شرکت آب و فاضلاب، حفاظت از انشعاب برعهده مشترک است و باید کنتور خود را در برابر خسارات محافظت کند اگرچه کنتور متعلق به مشترک نیست و مشترک با امضای قرارداد خرید انشعاب متعهد به این موضوع می‌شود. وی خاطرنشان کرد: کنتور باید از انواع خسارت‌ها مانند ضربه، سرقت، دخل و تصرف و هر نوع آسیب دیگری توسط مشترکان محافظت شود. مسوول دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفا اصفهان، عمق نصب کنتور در مناطق با اقلیم معمولی را ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر ذکر کرد و گفت: در مناطق سردسیر ممکن است عمق نصب کنتور تا ۷۰ سانتیمتر نیز افزایش پیدا کند که متاثر از عمق موثر یخ زدگی خاک است. صالح با بیان اینکه زمانی که کنتور آب یخ می‌زند، قاعدتا جریان آب نیز متوقف می‌شود، تصریح کرد: باز ماندن درب حوضچه محل قرارگیری کنتور آب یکی دیگر از عوامل یخ زدگی کنتور آب است، اما بستن درب حوضچه نیز در برخی مواقع برای عدم یخ زدگی کنتور کافی نیست. مشترکان در مواقع سرما باید یک پوشش حرارتی مانند پارچه ضخیم، پشم شیشه، خاک اره و یا گونی درون حوضچه کنتور نیز قرار دهند. وی، عامل دیگر یخ زدگی کنتور را انتقال یخ زدگی از شبکه آب به کنتور دانست و اضافه کرد: به عنوان نمونه شیر آبی که در فاصله نزدیک کنتور قرار گرفته، ممکن است دچار یخ زدگی شده و این یخ زدگی از طریق لوله، به کنتور منتقل شود. مشترکان با پوشاندن تجهیزات تاسیسات شبکه نزدیک به کنتور می‌توانند باعث جلوگیری از یخ زدگی کنتور شوند. مسوول دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفا اصفهان به اقداماتی که باید مشترک پس از یخ زدگی کنتور انجام دهد اشاره و اظهار کرد: زمانی که کنتور آب مشترک قطع می شود، مشترک باید مطمئن شود که قطعی کنتور او ناشی از یخ زدگی است یا خیر. برای اطمینان از این موضوع مشترک باید وضعیت جریان آب را با همسایه‌ها چک کند. صالح ادامه داد: مشترکان در صورت قطعی آب نباید هیچ گونه اقدامی را انجام دهند. برخی مواقع مشاهده شده که مشترک با ریختن آب جوش بر روی کنتور و روشن کردن آتش در کنار کنتور، قصد داشته کنتور را از شرایط یخ زدگی خارج کند در حالی که این اقدامات به کنتور آسیب می‌زند و به طور کلی ممنوع است. وی اضافه کرد: در صورت یخ زدگی کنتور آب، مشترک باید بلافاصله با شماره ۱۲۲ تماس بگیرد و یخ زدگی را گزارش دهد. با حضور ماموران آب و فاضلاب و انجام اقدامات فنی این مشکل حل خواهد شد. مسوول دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفا اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که خسارت وارد شده به کنتور آب ناشی از قصور مشترک باشد، هزینه خسارت برعهده مشترک خواهد بود.