ادبیات و نشر
درک جغــدهای فهیــم
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
طنز (Satire) یکی از ژانرهای مهم ادبی در جهان است که بنای آن بر شوخی و خنده نهاده شده اما نه خنده‌ای که شاد باشد بلکه خنده‌ای تلخ، جدی و دردناک که اغلب سعی دارد تا معایب و نقایص را در زندگی اجتماعی مطرح و برطرف کند.
سلام
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
مطلب در عنوان سلام
حساب آسمان…
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
جهان بزرگ در ابعاد کوچک
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
از بین وسایل سرگرمی و تفریحی شهربازی، شاید چرخ و فلک، بخاطر پایین بودن میزان هیجان تولیدی‌اش، انتخاب آخر یک کودک باشد اما نشستن در این وسیلۀ گردندۀ دوار، همواره سرگرمی مطلوب بزرگسالان است.
دو راهی
۱۳۹۶/۰۹/۲۹