May 22,2018 | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
تبلیغات

مجوزهای هنری بازنگری می‌شود

مجوزهای قابل صدور حوزه معاونت امور هنری براساس قوانین و اقتضائات و به منظور بهبود فضای کسب و کار در عرصه هنر، بازبینی می‌شوند.

فرهنگ و هنر بایگانی - پایگاه خبری ربیع