درچه
جلسه طرح ساماندهی حاشیه زاینده رود شهرداری درچه
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جلسه طرح ساماندهی و رفع تصرف اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود با حضور نایب رییس شورای اسلامی شهر، رییس اداره خدمات شهری و ایمنی شهرداری، مسوول فضای سبز و مسوول امور حقوقی شهرداری، نماینده میراب، نماینده حقوقی اداره آب، نماینده اتحادیه کشاورزان استان و نماینده حقوقی وزارت نیرو در استان در محل دفتر شهردار درچه برگزار شد.