موضوع : ادبیات و نشر
درالمجانین عشاق
۱۳۹۶/۰۶/۲۳
حضور ایران‌شناسان روس در غرفه ایران
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
برنامه روز ایران با حضور ایران‌شناسان روس در محل غرفه ایران در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد.
مجموعه شعر محمدعلی بهمنی نقد می‌شود
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
«هوا دونفره هم که باشد در من جمعیتی است» سروده محمدعلی بهمنی نقد می‌شود.
گزارش دبیرخانه‌ جایزه‌ شعر شاملو
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
دبیرخانه‌ جایزه‌ شعر احمد شاملو از روند برگزاری سومین دوره‌ این جایزه‌ گزارش داد.