موضوع : دهاقان
بازماندن قالیبافان دهاقانی از بافندگی
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دهاقان گفت: بافندگی یکی از مشاغل خانگی بوده ولی در حال حاضر 3 هزار نفر از بافندگان به سبب مشکل مالی قادر به بافت قالی نیستند.