به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از باشگاه خبرنگاران، شیرخانی  سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: خوشبختانه در فاز اولتسهیلات روستایی در استان ۱۲۱میلیارد تومان سهم استان بود که تمام این سهم جذب شد.
شیرخانی افزود:از محل این مقدار اعتبار ۳۳۰۰نفر شغل ایجاد می شود همچنین۱۸۰۳طرح متعدد در غالب،طرح های  کشاورزی، صنعت، خدمات خواهد بود.
وی از آمادگی استان برای جذب مرحله دوم تسهیلات اشتغال روستائی خبردادو گفت:در فاز دوم آمادگی داریم ۱۱۵ میلیارد تومان سهم استان را جذب کنیم.