به گزارش پایگاه خبری ربیع، دنیا گام های بزرگی در پیشرفت علم برداشته است این گام ها و نتایج آن همچنانی که توانسته مرحمی بر درد جامعه بشری شود در بسیاری از موارد نیز تهدید برای بشریت شده است یکی از مواردیکه جهان بشریت را تهدید می کند بمب اتم است، اینکه گفته اند چجو دزدی با چراغ آید گزیده تر بر کالا، بخوبی گفته شده است امروز کشورهایی که خود را مجهز به علم کرده اند و راه پیشرفت علم را برای دیگران مسدود ساخته اند از شیره جان انسانهای دیگر کشورها ارتزاق می کنند و بسیاری از منابع آنها را با قلدری تمام به یغما می برند چنانچه کشورهایی که بمب اتم دارند به راحتی کشورهایی را تهدید می کنند و از این طریق اهداف خود را عملیاتی می کنند. گرچه داشتن بمب اتم به معنی استفاده از آن نیست. اما حتی تصور استفاده از بمب اتم وحشت‌آور است.امروز و با قوانین بین المللی دولتی که از این سلاح استفاده کند با انزوای جهانی مواجه می‌شود. افکار عمومی در تمام کشورهای دنیا علیه استفاده از بمب هسته‌ای است؛ و طبیعی است که دولت استفاده‌کننده در مواجهه با رقبای داخلی و در انتخابات نیز قافیه را ببازد و کنار گذارده شود و حتی پس از آن، محاکمه قانونی و مجازات در انتظارش خواهد بود.همچنانی که داشتن بمب اتمی نگران کننده است مزایای ارزشمندی دارد و برخی منافع امنیتی را برای یک قدرت بین‌المللی تامین می‌کند و موجب می‌شود که رقیبان به حمله نظامی علیه آن کشور حتی فکر هم نکنند. به خصوص وقتی که دو طرف دعوا بمب اتم داشته باشند، موازنه قدرت نظامی موجب می‌شود عرصه رقابت به دیپلماسی، اقتصاد و سیاست کشیده شود. در تنها موردی که شاید استفاده از بمب اتم قابل توجیه باشد، شرایطی است که استفاده از بمب اتم، یگانه راه بقای یک کشور باشد که البته برای کشور ما با اعتقادات دینی مان جور در نمی آید چراکه رهبرعزیزمان نیز آنرا حرام اعلام فرموده اند.اما تسلط بر تنگه هرمز و تردد جریان نیمی از صادرات نفت دنیا، دست‌کمی از بمب اتم ندارد.در شرایطی که بقای یک کشور در معرض خطر جدی باشد هم مطابق افکار عمومی و هم مطابق منطق بین‌المللی حتی استفاده از بمب اتم هم قابل توجیه است.حالا اگر این بمب کشتار جمعی را شامل نشود تایید بین المللی را خواهد داشت. آمریکا با خروج از برجام و با تهدید و تحریم شرکای تجاری ایران، به دنبال آن است که فروش نفت ایران را به صفر برساند و تهران را فلج کند. دولت ترامپ ابایی ندارد آشکارا اعلام کند به دنبال تغییر رژیم در ایران است. متحدین عرب آمریکا نیز با افزایش فروش نفت به دنبال حفظ ثبات در بازار انرژی و تنگ کردن عرصه بر ایران هستند. اما “مگر می‌شود که نفت این کشورها با آسودگی و سهولت از تنگه هرمز بگذرد و ایران از فرصتی که در اختیار دارد، استفاده نکند؟” دنیا باید بپذیرد اگر جدال با ایران به درجه‌ای برسد که یگانه راه بقای ما بستن تنگه هرمز باشد این کار را خواهیم کرد و پای همه چیزش می ایستیم. قطعا اگر خطر بستن این آبراه به طور جدی احساس شود، قیمت نفت به شدت افزایش خواهد یافت و مشکلاتش دامن همه را خواهد گرفت.بستن تنگه هرمز به مدت دو ماه می‌تواند بیش از بمب اتم مخرب و ویرانگر باشد و قیمت نفت را در بازار جهانی چندین برابر کند و برای مصرف‌کنندگان نفت درد سرهایی بسیار بزرگی ایجاد کند. قطع جریان نفت خلیج فارس، بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت دنیا یعنی چین آمریکا، اروپا و سایر کشورهای صنعتی را با بحرانی نظیر بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ مواجه می‌سازد که این بحران می تواند انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ را با مشکل جدی و شکست مواجه نماید.از طرفی حتی اگر آنها با ایران وارد جنگ شوند کاری از پیش نخواهند برد بلکه بازنده میدان خواهند بود زیرا تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که در عرصه جنگ زمینی، ائتلاف آمریکایی نخواهد توانست به سادگی پیروز شود و صدها کیلومتر مرز ایران با تنگه هرمز را کنترل کند. لذا امنیت جریان انرژی در تنگه هرمز همچنان به مدت نامعلوم در دست ایران خواهد ماند.با توجه به این شرایط است که تنها راه پیش روی این ائتلاف جهانی، دیپلماسی و مذاکره با ایران خواهد بود نه درگیر شدن با ملتی که لاتخافوا ولاتحزنوا و شهادت شعار اوست! ترامپ اگر به گذشته نگاه کند خواهد دید آمریکا بارها در تاریخ انقلاب اسلامی برعلیه ایران اقدام نموده است اما با تحقیر و شکست مواجه گردیده است از آنجمله جریان طبس، جنگ تحمیلی و …تا اسارت سربازانش در خلیج فارس و…این درس های وحشتناک و این هزینه سنگین همان چیزی است که دولت اوباما از آن خبر داشت و دولت ترامپ ظاهراً فقط از طریق تجربه خواهد آموخت.در نهایت، تنها راه آمریکا پذیرفتن ایران به عنوان یک قدرت مستقل جهانی است و راه دیگری نخواهد ماند.