به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از باشگاه خبرنگاران، بهروز مظفری کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان گفت: بمنظور حفظ و تامین سلامتی مردم و در راستای دسترسی به غذای ایمن و سالم مرکز بهداشت محیط شهرستان ایوان اقدام به بازرسی و کنترل بهداشتیمراکز تهیه و توزیع وفروش موادغذایی و اماکن عمومی در ساعات اداری و غیر اداری نمود.

  بهروز مظفری افزود:  در این راستا بیش از۶تن مواد غذایی فاسد شده از ابتدای سالجاری تاکنون کشف شد.

وی ادامه داد : از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۳۳۴۹مورد بازرسی از مراکز عرضه موادغذایی صورت گرفته است که تعدادی از این موارد در ساعات غیر اداری وبصورت نامحسوس صورت گرفته است.