پایگاه خبری ربیع

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان

مدیر مسئول : مظفر حاجیان حسین آبادی

نشانی دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان صغیر – پلاک ۴۳ – طبقه دوم

تلفکس: ۳۲۲۹۵۸۰۸-۰۳۱

پست الکترونیکی: info@raby.ir