به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از جوان، شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با پایش آلودگی هوای منطقه پارس جنوبی در عسلویه اظهار کرد: یکی از چالش های محیط زیست در منطقه عسلویه تجمع واحدهای بالقوه در این منطقه است. بنابر این یکی از مشکلات اساسی و ملموس در منطقه، «آلودگی هوای محیط» است.

وی افزود: از زمان شروع به کار در منطقه پارس جنوبی قرار بود که شرکت نفت و گاز پارس برای برآورد صحیح میزان آلودگی هوای منطقه نسبت به راه اندازی ایستگاه های کیفی هوای محیط در منطقه اقدام کند که با پیگیری های اداره کل محیط زیست استان بوشهر ۸ ایستگاه کیفی هوا در ۸ نقطه منطقه عسلویه راه اندازی شد.

انصاری ادامه داد: اداره کل محیط زیست استان بوشهر دارای ۴ ایستگاه است که به زودی یک ایستگاه ذرات نیز به ایستگاه های استان اضافه خواهد شد.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان محیط زیست تصریح کرد: مشکل اصلی منطقه عسلویه ترکیبات آلی فرار در هوای محیط است . بنابراین ایستگاه ها باید علاوه بر پارامترهای کلاسیک نظیر ذرات معلق و گازها، پارامترهای VOC را نیز اندازه گیری کنند.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که باید در موضوع آلودگی های تجمعی در مناطقی مانند منطقه عسلویه مدنظر قرارگیرد، موضوع تعیین سهم انتشار آلودگی های محیطی با منشاء اثرات متعدد است.

انصاری گفت: زمانی که تعداد زیادی صنایع متنوع بدون رعایت فواصل مناسب در کنار هم قرار گیرند دیگر امکان نسبت دادن آلودگی به واحد خاصی وجود ندارد.

وی افزود: یکی از راه های تشخیص صنایع از هم، پایش و شناسایی آلاینده ها و مدلسازی انتشار است.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان محیط زیست اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۴ با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واحدهای مستقر در این مناطق به رغم آلایندگی مشمول یک درصد عوارض آلایندگی نمی‌شدند؛ اما با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ ( ماده ۵۶ این قانون)، واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی در صورت آلودگی مشمول عوارض می‌شوند.

وی افزود: در صورتی که جرایم یا مالیات های خاص در زمینه آلودگی های تجمعی بر متولی آن حوزه مانند مناطق ویژه و صنعتی وضع شود، می‌توان برخی از مشکلات را رفع نمود. مناطق ویژه یا صنعتی باید برای کاهش میزان انتشار در راستای کاهش جرایم با مالیات نسبت به اعمال سهم آلودگی یا تعیین سهم انتشار آلاینده ها اقداماتی انجام دهند.

انصاری تاکید کرد: مجاورت منطقه صنعتی پارس جنوبی با مراکز سکونتگاهی شهری و روستایی، توجه جدی مسئولین برای کاهش مخاطرات زیست محیطی منطقه را می طلبد.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان محیط زیست گفت: اجرای برنامه های پایش و مدیریت کاهش انتشار آلاینده ها از جمله برنامه هایی است که می تواند به مواردی چون محاسبه انتشار آلاینده ها جهت بدست آمدن موجودی انتشار کل منطقه، تعیین سهم هر واحد صنعتی از میزان انتشار آلاینده ها ، هدف گذاری در خصوص برنامه های کاهش انتشار آلاینده ها و انجام مطالعات تعیین ظرفیت اکولوژیک منطقه به عنوان مبنای رد یا پذیرش استقرار صنایع جدید بپردازد.

انتهای پیام/