تبلیغات

برگزیده ربیع

گفتگو

طنز

گزارش

رویارویی ترکیه و آمریکا در سوریه

ترکیه و آمریکا، دو عضو ناتو در سوریه، رودرروی یک دیگر ایستاده‌اند و هر لحظه امکان دارد بین این دو عضو ناتو درگیری صورت گیرد.

بازار پایان نامه فروشی همچنان پر رونق

پایان‌نامه (تز، رساله) نوشته‌ای است که به‌وسیله داوطلب درجه دانشگاهی، به‌عنوان یکی از شرایط احراز آن، ارائه می‌شود و نویسنده آن دانشجویی است که زیر نظر کلی یک هیأت علمی کار می‌کند.